top of page

会話文:should've, would've, could'veの発音記号

Elision, intrusionなどをどう書いているかなどは、ここで使っている発音記号の表記方法についてのページを参考にしてください。Tonic syllableの位置などは解説が必要な部分もあるかもしれません。ご不明な点がございましたらレッスン時にご質問いただければ嬉しいです。

​以下の会話文の英語はこちらです。

Tom /tɒm/: /haɪmæt/    /haʊʷəju:/

Matt /mæt/: /nɒʔtu:bæd/   /jəself/

Tom: /mʌsᵊn(t)gʌmbᵊl/

Matt: /dɪdntʃəhævədʒɒbɪntəvju:lɑ:s(t)wi:k/   /haʊdɪdɪʔgəʊ/

Tom: /ɪʔwəzterəbᵊl/   /aɪdəʊn(t)θɪŋkaɪlgeʔðədʒɒb/

Matt: /jədəʊn(t)nəʊðæt/

Tom: /θɪŋkdu:/   /aɪʃʊdəvdʌnmɔ:rɪsɜ:tʃɒnðəkʌmpᵊni/ 

/aɪwəzsəʊnɜ:vəsəzwel/  /aɪkədəvdʌnəlɒʔbetə/    

Matt: /haʊmeniʲɪntəvju:əzwəðeə

Tom: /θri:/   /ənwʌnəvðəmwəzdʒʌs(t)steərɪŋəʔmiwɪðaʊʔseɪɪŋeniθɪŋ/

Matt: /ðætsəbɪʔkri:pi/

Tom: /aɪnəʊ/

           /aɪprɒbəbliʃədəvɪgnɔ:dɪmənkɒnsᵊntreɪtɪdɒnðiʲɪntəvju:bətirɪəlifri:ʔ(t)miʲaʊt/

Matt: /aɪdəʊn(t)bleɪmjə/   /ðæʔwəʔrɪəlipʊʔmiʲɒf/

Tom: /aɪkədəvtəʊldɪmtəstɒpsteərɪŋəʔmi/   /bətɪtsdʌnnaʊ/

Matt: /welðeɪstɪlmaɪtɒfəjəðədʒɒb/

Tom: /aɪdaʊtɪʔmeɪt/   /aɪmnɒti:vᵊnʃɔ:rɪfaɪwɒntɪʔðədʒɒbðæʔmʌtʃ/

           /aɪwədəvdʌnɪʔfəðəmʌniðəʊ/

Matt: /aɪmʃɔ:jəlfaɪn(d)sʌmθɪŋbetəsu:n/

関連リンク:
Can and could
仮定法
bottom of page